Vyhraj
kávovar Beko
s Maresi mliekom

divider

každý mesiac
rôzne kuchynské spotrebiče
od bekoshop.sk

maresi flaska

Maresi vám v spolupráci s bekoshop.sk prináša súťaž o 15x automatický kávovar Beko CEG5331X s ročnou zásobou mlieka Maresi do kávy. Jediné, čo musíte urobiť pre zapojenie sa do súťaže, je kúpiť si aspoň jednu fľašku Maresi mlieka, vyplniť náš súťažný formulár s údajmi z bločka z nákupu mlieka a jeden z pätnástich automatických kávovarov môže byť váš.

Ako sa môžete zapojiť do súťaže?

Súťaž trvá od 1.3.2022 do 30.11.2022 na území Slovenskej republiky. V tomto čase je potrebné kúpiť mlieko Maresi (ktorékoľvek jedno mlieko Maresi: 250 g Maresi Original, 250 g Maresi Light, 250 g Maresi Bio, 500 g Maresi Original, 700 g Maresi Original) a vyplniť súťažný formulár.

Koľko je to ročná zásoba Maresi mlieka do kávy?

Odporúčaná dávka Maresi mlieka do kávy je 10 gramov. Je to presne jeden Maresi kalíštek, ktorý je vyrobený špeciálne pre to, aby ste si vo svojej káve vychutnali presne 10 gramov mlieka Maresi.
Výhercovia ku kávovarom Beko vyhrajú aj ročnú zásobu mlieka Maresi do kávy. Je to presne 15 fliaš 500 gramového mlieka Maresi. Toto by Vám malo vydržať na dve kávy s mliekom Maresi každý deň, počas jedného roka. Mlieko Maresi je však také chutné, že Vám to garantovať nemôžeme :-)

Spoznajte automatický kávovar Beko od bekoshop.sk

S kávovarmi Beko je možné pripraviť rôzne druhy kávy od espressa po cappuccino a latte, stlačením jedného tlačidla. Majú dotykové ovládanie, ktoré je intuitívne a jednoduché na obsluhu. Najlepšia káva je z čerstvo namletého kávového zrna, preto má kávovar Beko integrovaný mlynček z ocele, ktorý je výkonný, má dlhú životnosť a kávu správne zomelie. Svojimi rozmermi a obsluhou sú kávovary navrhnuté tak, aby sa vošli aj do malej kuchyne. Pre predstavu - ich šírka je približne taká, ako šírka rýchlovarnej kanvice. Ich ovládanie a obsluha je iba spredu a zhora, takže je možné ich umiestniť k stene alebo vedľa nich umiestniť iné spotrebiče.

Beko kavovar môže byť teraz Váš aj s ročnou zásobou mlieka Maresi!

Pýtate sa ako? Stačí sa zapojiť do našej súťaže, kúpiť aspoň jedno balenie Maresi mlieka 250 g, 500 g alebo 700 g balenie, vyplniť formulár a ste zaradení do žrebovania o automatický kávovar Beko CEG5331X v hodnote 349€ s ročnu zásobou mlieka Maresi. V hre nie je jeden, ale hneď pätnásť kávovarov s ročnou zásobou mlieka Maresi, aby Vaša šanca vyhrať bola vyššia! Z účastníkov, ktorí riadne vyplnia celý formulár, budú vyžrebovaní pätnásti výhercovia, ktorí získajú automatický kávovar Beko CEG5331X s ročnou zásobou mlieka Maresi.

A keďže chceme urobiť radosť viacerým z vás, šancu vyhrať má aj ďalších 70 súťažiacich!

Navyše za každý mesiac žrebujeme zo súťažiacich registrovaných v danom mesiaci desať výhercov kuchynských setov spotrebičov Beko, ktoré do súťaže venoval bekoshop.sk

X kuchynsky set marec mixer april kuchynsky set maj mixer jun kuchynsky set jul mixer august kuchynsky set september mixer oktober kavovar
Termín registrácie Termín žrebovania Vedľajšia výhra
1.3.-31.3.2022 Do 30.4.2022 1 x biely kuchynský set
(rúra, varná doska, odsávač)
1.4.-30.4.2022 Do 30.5.2022 10 x tyčový mixér s príslušenstvom
1.5.-31.5.2022 Do 30.6.2022 1 x biely kuchynský set
(rúra, varná doska, odsávač)
1.6.-30.6.2022 Do 30.7.2022 10 x stolný mixér
1.7.-31.7.2022 Do 30.8.2022 1 x biely kuchynský set
(rúra, varná doska, odsávač)
1.8.-31.8.2022 Do 30.9.2022 10 x tyčový mixér s príslušenstvom
1.9.-30.9.2022 Do 30.10.2022 1 x biely kuchynský set
(rúra, varná doska, odsávač)
1.10.-31.10.2022 Do 30.11.2022 10 x stolný mixér
1.3.-30.11.2022 Do 30.12.2022 15 x kávovar CEG5331X
kavovar beko

formulár:

X Súťaž je ukončená.
Výhercov budeme kontaktovať.

údaje z bločku:

Základná informácia o ochrane osobných údajov

Vaše osobné údaje uvedené a získavané na základe tohto formuláru na účely zapojenia sa do spotrebiteľskej súťaže „Kávovar Beko s Maresi mliekom!“ (ďalej len „súťaž“) sú spracúvané spracovateľskými činnosťami v informačných systémoch, ktorých prevádzkovateľom je spoločnosť, MARESI Foodbroker, s.r.o. so sídlom Viktorínova 1, 821 08 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo 5289/B, IČO: 31 352 936 (ďalej len „organizátor“) a to na účely evidencie záujemcov a účastníkov spotrebiteľskej súťaže, vyžrebovania výhercov spotrebiteľskej súťaže a zabezpečenia doručenia výhry výhercom a na účely priameho marketingu

Vyplnením tohto formuláru potvrdzujete, že v spojení s Vašou účasťou v súťaži, Vám bola poskytnutá základná informácia o ochrane Vašich osobných údajov a bola Vám poskytnutá možnosť oboznámiť sa s rozšírenou informáciou o ochrane osobných údajov.

Máte právo na poskytnutie informácií ohľadom spracúvania Vašich osobných údajov, právo na prístup k Vašim osobným údajom, právo na ich opravu, právo na ich výmaz za podmienky, že sa spracúvali nezákonne, právo na obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov za podmienky, že sa spracúvali nezákonne, právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, a právo namietať proti spracúvaniu na účely priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom.

Ďalšie informácie o spracúvaní osobných údajov na účely Vašej účasti v súťaži sú k dispozícii v podmienkach súťaže na tejto internetovej stránke.

Stručné podmienky súťaže

 • Organizátor súťaže je Maresi Foodbroker s.r.o.
 • Pre účasť v súťaži si zákazník po nákupe v ktoromkoľvek obchode na území Slovenskej republiky aspoň jedného produktu Maresi (ktorékoľvek jedno mlieko Maresi: 250 g Maresi Original, 250 g Maresi Light, 250 g Maresi Bio, 500 g Maresi Original, 700 g Maresi Original), uchová doklad z registračnej pokladne k takémuto nákupu a zaregistruje sa prostredníctvom súťažného formulára.
 • Do spotrebiteľskej súťaže sa môže zapojiť každý zákazník organizátora, ktorý v čase trvania spotrebiteľskej súťaže splní nasledovné podmienky:
  • zaregistruje sa na webovej adrese www.maresi.sk/sutaz prostredníctvom formuláru, v ktorom uvedie svoje meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo, údaje z dokladu (dátum nákupu, čas nákupu, DKP - daňový kód pokladnice). Doklad si uchová pre overenie nároku na výhru.
  • Zákazník sa takýmto spôsobom môže zaregistrovať do súťaže viac krát (neobmedzene), vždy však s novým nákupom minimálne jedného výrobku organizátora.
  • Splnením uvedených podmienok sa zákazník organizátora stane účastníkom spotrebiteľskej súťaže a bude zaradený do žrebovania o výhry v spotrebiteľskej súťaži.
  • Každý zákazník organizátora sa môže zapojiť do spotrebiteľskej súťaže aj viackrát.
 • Súťaž začína 1.3.2022 a končí 30.11.2022
 • Hlavná cena je 15x automatický kávovar Beko CEG5331X s ročnou zásobou mlieka Maresi do kávy.
 • Vedľajšia cena je 4x biely kuchynský set spotrebičov (rúra na pečenie BIR14400WGCS, varná doska HII64200FMTW, odsávač pár HCA92741W), 20x tyčový mixér s príslušenstvom HBA81762BX a 20x stolný mixér TBN81808BX.
 • Výhercovia hlavnej ceny budú pätnásti a výhercovia vedľajšej ceny budú štyridsiati štyria. Všetci výhercovia budú vyžrebovaní do 30 dní odo dňa ukončenia súťaže, výhercov budeme kontaktovať na zaregistrovanom telefónnom čísle.
 • Spotrebiteľskej súťaže sa môžu zúčastniť len fyzické osoby staršie ako 18 (osemnásť) rokov s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky.
 • Každý účastník sa zúčastňuje spotrebiteľskej súťaže s poučením, kedy v zmysle § 845 Občianskeho zákonníka nie je možné vymáhať výhry súdnou cestou. Za žiadnu z výhier zaradených do spotrebiteľskej súťaže nie je možné požadovať finančnú náhradu.
 • Výhry zo súťaže sú predmetom dane z príjmov fyzických osôb v zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov a výhercovia sú povinní pri zdanení výhry postupovať podľa tohoto zákona. Výhry, ktoré výhercovia obdržia predstavujú výhry pred zdanením. Podľa zákona č 595/2003 Z.z. o dani z príjmov, výhry z reklamnej súťaže alebo žrebovania, ktoré neprevyšujú výšku 350 € zdaneniu nepodliehajú.
 • Organizátor si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa spotrebiteľskej súťaže, podľa vlastného uváženia spoločne s právom kedykoľvek obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť spotrebiteľskú súťaž, alebo zmeniť jej podmienky v zmysle zákonných ustanovení.

plné znenie pravidiel